СВЯТ НА...

любовта — роза
е и в угроза е — в свят
на безрòзие

Категория: