ЗА НЕЯ...

в свят без любов е
крещящо потребен за
нея молебен

свят на любов е
от нея обсебен и
с нея захлебен

Категория: