ПО ТЕБЕ

слововълшебство —
по тебе копнее се
и се более

.........................................................

слововълшебство —

респективно — речевълшебство —

респективно — стиховълшебство

Категория: