ЖИВОТ

човек едва ли
е спокоен въпреки
живот достоен

Категория: