ДО БЕЗКРАЙ

Със стих душа
се препитава, че я
стих ощастливява,

възвисява до безкрай
и БОГОдоближава!...

Категория: