НАМИРАТ

лотариите
зарибяват - за да се
обогатяват

лотариите
рекламират - „льольовци“
за да намират

..............................................

човек поддава
се и блазни - заблуден
от безобразни

Категория: