2020-та!

Година нова,
високосна, òбична и
мироносна,

здрава, благодатна и
градивно необятна!

Категория: