СПРЯ

за да не се от
БОГ самоотлъчи - спря
да си се пъчи

Категория: