ПОСЛУШНО

обвинено е
животно в „чума“ — и — на
заколение —

в една страна с послушно
свойско поведение

Категория: