ДОХОДИ, А НЕ ПОДАЯНИЯ!

Пенсиите са доходи сегашни
от трудови вноски предишни,
за да не са старите излишни.
/За тези, които ще кажат:
това не се отнася за мен!/

Категория: