ЗЕМНА

земна несрета —
в хартия превърнати
толкоз дървета

що за просвета —
в хартия изчезващи
толкоз дървета

.....................................

земеотнета
е горската площ и от
пустош подета

Категория: