НЕСЪПОСТАВИМИ

уви — със злото
несъпоставими са
горкѝте рими

Категория: