ЗИМЕН КРЪСТОВДЕН

Зимен Кръстовден —
небе се отваря за
прàведни с вяра

Категория: