РЕЦЕПТАТА

рецептата
по същество

за
съвършено общество —

ЛЮБОВ и ОБИЧ
до безкрай

и
БОГ — водач и ходатай

Категория: