В РЕЧТА

да се избягват
чуждѝци в речта — ѝскат
всички езици

да се избягват
чуждѝци — гръмòвничат
всички езици

Категория: