БЛЯН

Дон Кихот, Санчо
Панса, Дулсинея и
Терèса — блян са,

свян
и РÀЯТ призован са...

Категория: