СЕТНЕ

страданието
днес нараства — сатана
защото властва —

слава БÒГУ — страшен Съд
че сетне възмездява

Категория: