ХÒРАТА

не заслужават
хòрата — продажни да
ги управляват

* * *

да ги продажни
управляват — хòрата
не заслужават

Категория: