СЪРЦЕВИНАТА

сърцевината
на нещата — (в) любовта
и (в) добротата

Категория: