НАУКА

историята
е наука — вън от на
властта ръцете

.....................................

алтернативно:

историята
е наука — на властта
извън ръцете

Категория: