БЕЗПОКОИ

тайни долу — че
човек безпокои се —
тайни щом таи

Категория: