GOTTES ALTER NACH EINEM GLÜCKOLOGEN - (На БОГ възрастта според един щастиевèд), Стоян Минев, превод от немски език

Durch des Wortes
Möglichkeiten
Möchte ich
Das Glück verbreiten

Und als Glückologe
Weiß ich -
Glück ist Glück
Mit dreiunddreißig

Durch des Wortes
Herrlichkeiten
Möchte ich
Das Glück begleiten -

Überall
Wo es hinfliegt
Sich ausdehnt
und
LIEBE
siegt

Stoyan Minev

стр. 666

извор:

BIBLIOTHEK DEUTSCHSPRACHIGER GEDICHTE
AUSGEWÄHLTE WERKE XXII
(2019)

съответно -
БИБЛИОТЕКА НА НЕМСКОЕЗИКОВИ СТИХОТВОРЕНИЯ
ИЗБРАНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ XXII
(2019)

......................................................

дословен превод:

чрез на словото
възможностите
бих искал
за разпространявам щастието

и като щастиевèд
аз зная -
щастието е щастие
на тридесет и три

чрез на словото
прелестите
бих искал
да придружавам щастието -

навсякъде
където то полетява
разпространява се
и
където ЛЮБОВТА
побеждава

Категория:

Comments

Адмирации, д-р Стоян Минев!
Всеки последовател на Орфей
за Обичта като за Господ пей!

Pages