ПЛАГИАТСТВА

Който плагиатства
жаден е да властва
с крадени богатства!

Категория: