СМЕШНИК

Смешник ли плаче,
негов... всяка негова
сълза... палач е...

Категория: