ПАСТИР

стадо без пастир
го хищници свирепи
схрускват най-подир

Категория: