КАШАТА

Който не знае
каша каква е,
значи си трае,
или играе!

Категория: