МНЕНИЕ

Всеки има лично мнение
за полезното проявление
на паричното присвоение.

Категория: