ТЕЖЕСТТА

любовта е (тежестта
която всеки носи с)
лекота

Категория: