РАЗВИДЕЛИТЕЛКО!

Ех, Любов, Любов! —
Развиделителко ле! —
Ех, Спасителко!...

Категория: