СТОПЯВА

слава стопява
се — колчем себичност я
опорочава

. . .

колчем себичност
я опорочава — се
слава стопява

Категория: