СЛОВОТО

"В началото бе Словото",
за да царува Правото,
но днес не чуват Словото,
затуй царува Кривото!

Категория: