ОБЯСНЕНИЕ

обяснение
любовно по стена — за
украшение

. . .

обяснения
любовни — стенни — нейни
украшения

. . .

стенопис е и —
върху стена — любовно
обяснение

Категория: