КЪДЕТО

Където РÀЯТ
ЗÈМЕН беше, пустош днес
е и грабеж е,

и людеразреждане
е, и се ад натресе...

Категория: