ГОЛЯМА ЗАДУШНИЦА

Които близки
вече са в отвъдността,

да ни помагат
занапред безброй лета!

А ние
все така
ще им се отблагодаряваме,

ще ги преливаме
и с ОБИЧ
ще ги споменаваме!

Категория: