ПРОШКА

прошка се дава
и прошка се иска за
душепречѝстка

прошка се иска
и прошка се дава — за
БÒЖИЯ слава

Категория: