ОСВОБОЖДЕНИЕ

Без народно Освобождение
от петвековно робовладение,
няма държавно Съединение,
нито Свободно управление!

Категория: