БЕЗМЪЛВЕН РАЗГОВОР

„Как да ти кажа,
че мене остави и
в мрак ме удави?“

„Как да ми кажеш,
че мене забрави и
скръб ми достави?“

Категория: