ОМАЙВАНЕ

Който царят величае,
иска всички да омае
и народът да си трае!

Категория: