ОТПЕЧАТВАТ СЕ...

конски копита —
по друм отпечатват се
до ненасита

Категория: