ЖАР

и лястовица
бяла — на рамото на
Жар-птица кацна

Категория: