ЖАЛИ

Цензуриран текст
се чувства жив зазидан,
бял свят невидял,

но знае и че жали
цензурата своя хал...

Категория: