СЛОВОТО

Богатствата на мислите
и блясъкът на фразите,
зависят от брилянтите!

Категория: