"И САМ ВОИНЪТ Е ВОИН!"

Който воюва за правдата,
за да пребори неправдата,
воин е мразен от кривдата!

Категория: