ПОМОЩ

за помощ плаче
сърцето — от нелюбов
сякаш превзето

Категория: