ДЕЛАТА

На добрите делата
са вечни като душата,
но населяват Земята!

Категория: