ПРОЛЕТ, ЗДРАВЕЙ!

В този пролетен ден,
за живот сътворен,
всеки вирусен ген
да изчезне сразен!

Категория: