НА БУКВИ

разпръсна се на
букви ЛЮБОВТА и по
Земята всички

кътчета в Светѝ места
превърна с доблест Кръстна

Категория: