ЧОВЕЧНОСТ

Не е светът песимистичен,
щом дух човечен е божествен
и не е алчният безсмъртен!

Категория: