ВЯРАТА

Който вярва в себе си,
вярва и на другите,
а който вярва в другите
вярва и на себе си.

Категория: