МЕЧТИ И ДЕЛА

За добротата на Разума
си мечтае Песимизъма,
но дерзае Оптимизъма.

Категория: